Stratejik Hedefler

Stratejik Hedeflerimiz

 

1. Gemi İnşaatı ve Denizcilik sektörü uluslararası bir sektör olarak faaliyet göstermektedir. Bu sebeple uluslararası düzeyde %100 İngilizce olarak lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren bir fakülte olmayı hedeflemekteyiz. Akademik kadromuz bu hedef doğrultusunda şekillendirilmektedir

2. Uluslararasılaşmanın yanı sıra öğrencilerimizin geleneksel Türk Denizciliğinin örf ve adetlerini, meslek dilini ve iş kültürünü öğrenmesi için gerekli birikimin kazandırılmasını hedeflemekteyiz

3. Gemi İnşaatı ve Denizcilik alanında ülkemizde ihtiyaç duyulan üniversite-sanayi işbirliklerini gerçekleştirerek pratikte uygulanabilir ve çeşitli faydalara dönüştürülebilir araştırmalar yürütmeyi hedeflemekteyiz

4.  Üniversite kaynaklarımızın yanı sıra, sektör temsilcileri ve kamu kurum-kuruluşlarından alacağımız sponsorluk, proje ve hibe destekleriyle ülkemizdeki mevcut eğitim-araştırma standartlarının üzerinde, endüstriyel gelişmeler ışığında modern bir eğitim-araştırma altyapısı kurmayı hedeflemekteyiz

5. Gemi İnşaatı ve Denizcilik alanında lider uluslararası üniversitelerle çeşitli aktif işbirlikleri oluşturmayı hedeflemekteyiz

6. Özellikle lisansüstü eğitime ve araştırma faaliyetlerine yoğunlaşmak hedefindeyiz. Çok sayıda yerli ve yabancı lisansüstü öğrencisine sahip olmayı ve araştırmada mükemmeliği hedeflemekteyiz  

7. Hizmetlerimizde memnuniyet esastır. Öğrencilerinin, mezunlarının, öğretim elemanlarının, tüm çalışanlarının ve toplumun beklentilerine cevap veren bir fakülte olmayı hedeflemekteyiz

Menüyü Kapat