Misyon

Fakülte Misyonumuz

 

“İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi;


-Öğrencilerini denizcilik sektörünün ulusal ve uluslararası düzeydeki standartlarına ve ihtiyaçlarına uygun şekilde eğitir,

-Disiplinler arası çalışabilen, bütüncül değerlendirme yapabilen, entelektüel ve sorgulayan bireyler yetiştirir,

-Uygulanabilir ve güncel denizcilik araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütür,

-Geleceğin denizcilik problemleri ve sektörün güncel ihtiyaçları ile ilgili pratikte uygulanabilir bilgi üretir.

-Ve tüm bu süreçte etik temeller üzerinde, fikir alışverişini, kişisel gelişimi, sürekli eğitim anlayışını ve takım çalışmasını teşvik eder.”

Menüyü Kapat