Lisans Eğitimi

Lisans Eğitimi

 

Fakültemiz şu anda yapılanma sürecindedir. Fakültemizde ilk aşamada 3 lisans programının açılması planlanmakla beraber henüz öğrenci alamamaktayız. Mevcut bölümlere ilişkin kısa bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Lisans Programı:

Bölümümüz "Gemi Mühendisi" yetkisine sahip donanımlı bireylerin yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Ege bölgesinde Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği lisans programı ilk olarak fakültemizde kurulmuştur. Bölümümüzde gemi ve yat dizaynı, gemi makina teknolojileri, gemi sökümü, kompozit malzemeler, alternatif yakıtlar vb. konularda yoğunlaşacak bir eğitim içeriği öngörülmektedir. Mezun olacak öğrenciler Gemi Mühendisliği Odası’na kayıt olabileceklerdir. %100 İngilizce olarak eğitim verilecek programda ABET kriterlerine ve AKTS'ye uygun müfredat hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. 

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Lisans Programı:

Ülkemizde gemi ve deniz teknolojisi alanında ihtisas sahibi "Gemi Mühendisi" yetkisine sahip mühendislere olan talep gittikçe artmaktadır. Ülkemizde kurulan 2. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı fakültemizde bulunmaktadır. Geleceğin ihtiyaçları değerlendirildiğinde fakültemizde öne çıkacak bölümlerden olması öngörülmektedir. Bilhassa yenilenebilir deniz enerjisi (deniz rüzgar çiflikleri, dalga enerjisi vb.), açık deniz petrol ve doğal gaz platformları, özel deniz araçları, su altı boru hattı döşenmesi, açık deniz limanları ve deniz robot teknolojileri gibi ülkemizde eksikliği hissedilen alanlarda uzmanlaşacak mühendisler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Mezun olacak öğrenciler "Gemi Mühendisliği Odası (GMO)" 'na kayıt olabileceklerdir.  %100 İngilizce olarak eğitim verilecek programda ABET kriterlerine ve AKTS'ye uygun müfredat hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. 

Gemi Makinaları işletme Mühendisliği Lisans Programı:

Ülkemiz deniz ticaret filosunda ve çeşitli yabancı bayraklı gemilerde "Uzakyol Vardiya Mühendisi" yetkisine sahip olarak çalışacak nitelikli Gemi Makinaları İşletme Mühendislerinin yetiştirilmesi için kurulmuştur. Mezunların Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı'ndan yeterlilik alması gerekecektir. Mezunlar ayrıca "Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO)" 'na kayıt olabilecektir. %100 İngilizce olarak eğitim verilecek programda, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı'ndan gemi adamı eğitimi verilmesinde gerekli yetkilendirmenin alınabilmesi ile ilgili çalışmalar sürmektedir. Ayrıca ABET kriterlerine ve AKTS'ye uygun müfredat hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. 

Menüyü Kapat