Öğr. Gör. İsmail Kurt

Görevi : Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi
E-posta : ismail.kurt ikcu.edu.tr


Başa Dön